Yarbro

 • Start Date: 12/31/2021
 • End Date: 01/07/2022
 • Notes:

Fain

 • Start Date: 01/07/2022
 • End Date: 01/14/2022
 • Notes:

Lambert

 • Start Date: 01/14/2022
 • End Date: 01/21/2022
 • Notes:

McCormick

 • Start Date: 01/21/2022
 • End Date: 01/28/2022
 • Notes:

Ward

 • Start Date: 01/28/2022
 • End Date: 02/04/2022
 • Notes: Originally Graham

Kriner

 • Start Date: 02/04/2022
 • End Date: 02/11/2022
 • Notes: Originally Ward then Kriner

Couch

 • Start Date: 02/11/2022
 • End Date: 02/18/2022
 • Notes:

Killingsworth

 • Start Date: 02/18/2022
 • End Date: 02/25/2022
 • Notes:

Agnew

 • Start Date: 02/25/2022
 • End Date: 03/04/2022
 • Notes:

Burklow

 • Start Date: 03/04/2022
 • End Date: 03/11/2022
 • Notes:

Smith

 • Start Date: 03/11/2022
 • End Date: 03/18/2022
 • Notes:

Norville

 • Start Date: 03/18/2022
 • End Date: 03/25/2022
 • Notes:

Graham

 • Start Date: 03/25/2022
 • End Date: 04/01/2022
 • Notes: Originally Kriner

Yarbro

 • Start Date: 04/01/2022
 • End Date: 04/08/2022
 • Notes:

Fain

 • Start Date: 04/08/2022
 • End Date: 04/15/2022
 • Notes:

Lambert

 • Start Date: 04/15/2022
 • End Date: 04/22/2022
 • Notes:

McCormick

 • Start Date: 04/22/2022
 • End Date: 04/29/2022
 • Notes:

Graham

 • Start Date: 04/29/2022
 • End Date: 05/06/2022
 • Notes:

Agnew

 • Start Date: 05/06/2022
 • End Date: 05/13/2022
 • Notes: Originally Ward

Couch

 • Start Date: 05/13/2022
 • End Date: 05/20/2022
 • Notes:

Killingsworth

 • Start Date: 05/20/2022
 • End Date: 05/27/2022
 • Notes:

Ward

 • Start Date: 05/27/2022
 • End Date: 06/03/2022
 • Notes: Originally Agnew

Burklow

 • Start Date: 06/03/2022
 • End Date: 06/10/2022
 • Notes:

Smith

 • Start Date: 06/10/2022
 • End Date: 06/17/2022
 • Notes:

Norville

 • Start Date: 06/17/2022
 • End Date: 06/24/2022
 • Notes:

Kriner

 • Start Date: 06/24/2022
 • End Date: 07/01/2022
 • Notes:

Yarbro

 • Start Date: 07/01/2022
 • End Date: 07/08/2022
 • Notes:

Fain

 • Start Date: 07/08/2022
 • End Date: 07/15/2022
 • Notes:

Agnew

 • Start Date: 07/15/2022
 • End Date: 07/22/2022
 • Notes: Originally Lambert

McCormick

 • Start Date: 07/22/2022
 • End Date: 07/29/2022
 • Notes:

Graham

 • Start Date: 07/29/2022
 • End Date: 08/05/2022
 • Notes:

Ward

 • Start Date: 08/05/2022
 • End Date: 08/12/2022
 • Notes:

Couch

 • Start Date: 08/12/2022
 • End Date: 08/19/2022
 • Notes:

Killingsworth

 • Start Date: 08/19/2022
 • End Date: 08/26/2022
 • Notes:

Lambert

 • Start Date: 08/26/2022
 • End Date: 09/02/2022
 • Notes: Originally Agnew

Burklow

 • Start Date: 09/02/2022
 • End Date: 09/09/2022
 • Notes:

Smith

 • Start Date: 09/09/2022
 • End Date: 09/16/2022
 • Notes:

Norville

 • Start Date: 09/16/2022
 • End Date: 09/23/2022
 • Notes:

Kriner

 • Start Date: 09/23/2022
 • End Date: 09/30/2022
 • Notes:

Yarbro

 • Start Date: 09/30/2022
 • End Date: 10/07/2022
 • Notes:

Graham

 • Start Date: 10/07/2022
 • End Date: 10/14/2022
 • Notes: Originally Fain

Lambert

 • Start Date: 10/14/2022
 • End Date: 10/21/2022
 • Notes:

McCormick

 • Start Date: 10/21/2022
 • End Date: 10/28/2022
 • Notes:

Fain

 • Start Date: 10/28/2022
 • End Date: 11/04/2022
 • Notes: Originally Graham

Ward

 • Start Date: 11/04/2022
 • End Date: 11/11/2022
 • Notes:

Couch

 • Start Date: 11/11/2022
 • End Date: 11/18/2022
 • Notes:

Killingsworth

 • Start Date: 11/18/2022
 • End Date: 11/25/2022
 • Notes:

Agnew

 • Start Date: 11/25/2022
 • End Date: 12/02/2022
 • Notes:

Smith

 • Start Date: 12/02/2022
 • End Date: 12/09/2022
 • Notes: Originally Burklow

Burklow

 • Start Date: 12/09/2022
 • End Date: 12/16/2022
 • Notes: Originally Smith

Norville

 • Start Date: 12/16/2022
 • End Date: 12/23/2022
 • Notes:

Norville

 • Start Date: 12/23/2022
 • End Date: 12/30/2022
 • Notes: